Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

- Artykuły

Czcionka:
  • Lech Frączek, Śluby w parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 w świetle ksiąg metrykalnych, [w:] Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, t. II, red. W. Wlaźlak, Częstochowa 2011.
  • Lech Frączek, Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej, [w:] Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, t. III, red. W. Wlaźlak, Częstochowa 2012.
  • Lech Frączek, Dokumenty cechowe jako źródło do badań genealogicznych na podstawie akt cechowych miasta Szczekociny, (mps dostępny u autora) 2013.
  • Lech Frączek, Ludność parafii Przyłęk w latach 1810-1879, (mps dostępny u autora) 2009.
  • Lech Frączek, Żydzi szczekocińscy w świetle aktów stanu cywilnego w latach 1808-1913, [w:] Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, Kraków-Budapeszt 2008.

Imieniny

Zegar

Pogoda

Zaprzyjaźnione Instytucje

Archiwa Społeczne